Ryhdy kannattavuuskirjanpitotilaksi

Niemisen tila hyötyi kannattavuuskirjanpidosta investoinnin tehdessään.
Luonnonvarakeskus Luken laatimaan kannattavuuskirjanpitoon etsitään lisää tiloja Lapissa. Aineistot keräävän ProAgria keskuksen mukaan mitä laajempi otanta on, sitä paremmin se antaa realistisen näkymän maatalouden taloudellisesta tilasta.
 
Lappilaisillekin tiloille kannattavuuskirjanpitoon liittymiseen on edelleen monta erittäin hyvää syytä. Kannattavuuskirjanpidossa mukana oleva yrittäjä saa käyttöönsä nimenomaan omalle tilalleen laaditut tuotto- ja kustannuserittelyt sekä tuloslaskelmat ja taseet. Nämä tiedot ovat jo sellaisenaan arvokas ja hyödyllinen apu, kun tarkastellaan tilan johtamista sekä tilan talouden seurantaa ja suunnittelua. 
 
Kannattavuuskirjanpidosta saatavat tiedot ovat käypää valuuttaa myös rahoittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Tämän on todennut myös Niemisen tilan isäntä Tuomo Nieminen, joka investoi Tervolassa vastikään uuteen vasikkalaan ja loppukasvattamoon.
”Kannattavuuskirjanpito näyttää tulevaisuudessa sen, kuinka kannattavia investoinnit ovat olleet. Jo nyt se näyttää todellisen taloudellisen tilanteen”, Tuomo Nieminen kertoo.
Niemisen tila on Lapissa pisimpään kannattavuuskirjanpidossa mukana ollut tila. Kannattavuuskirjanpidon aloittivat 50 vuotta sitten jo Tuomo Niemisen isovanhemmat ja omat vanhemmat jatkoivat sitä. Eikä kolmas sukupolvikaan ole nähnyt mitään syytä lopettaa kannattavuuskirjanpidon tekemistä.
”Sen kautta saa hyvää tietoa ja avun tilipäätökseen. Tavoitteena on oppia käyttämään sitä vielä paremmin hyödyksi”.
 
Kun maatila liittyy kannattavuuskirjanpitoon, saa se joka vuosi vertailuraportin. Siitä käy monipuolisesti ilmi tilan kehitys pitkällä aikavälillä sekä suhteessa muihin vastaaviin tiloihin. Kannattavuuskirjanpito antaa kuvan yrityksen vahvuuksista ja kehitettävistä osa-alueista. Realistinen kannattavuuskerroin näyttää myös sen, onko tilan töistä saatu itselle palkkaa.
 
Kannattavuuskirjanpidossa oleminen ei auta pelkästään omaa tilaa, vaan siitä hyötyvät monet tahot välillisesti. Sen avulla on esimerkiksi paremmat mahdollisuudet saada yleiseen tietoon, miten maataloudessa menee taloudellisesti. Pelkät maatilojen verotustiedot eivät sitä kerro. Tämän vuoksi tilojen saaminen kannattavuuskirjanpidon piiriin on erittäin tärkeää.
 
Realistiset kannattavuustiedot auttavat luomaan kuvaa maatalouden taloustilanteesta niin Suomen maatalouspolittiiseen päätöksentekoon kuin myös EU-neuvottelujen pohjaksi. Yhden yksittäisen tilan tietoja ei mene mihinkään julkiseen käyttöön, vaan aineisto toimitetaan maakohtaisena. 
 
On huomattavaa, että maatalousalan etujärjestöt nojautuvat omassa edunvalvontatyössään laajasti nimenomaan kannattavuuskirjanpidon tuottamiin tietoihin. Liittymällä kannattavuuskirjanpitoon saa oman alueen maatalouden taloustilanteen näkymään ympäri maailmaa. 
 
Kannattavuuskirjanpitotilat pystyvät vertailemaan oman tilansa tietoja valtakunnallisiin tietoihin maataloudesta. Tämä Taloustohtori-sivusto löytyy osoitteesta www.luke.fi/taloustohtori.
 
Lisätiedot ja liittymisohjeet:
 
Tuotosasiantuntija Kaisu Risto, ProAgria Lappi, p. 040 526 9868, kaisu.risto@proagria.fi
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.