Lapin maatilat energiantuottajina

Lappiaisia bioenergian tuottajia.

ProAgria Lappi käynnistää selvityksen lapissa toimivien maatilojen kanssa kaasuntuotannon edellytyksistä. Tarkoituksena on luoda liiketoimintamalli useamman tilan käsittävästä verkostosta, jonka tavoitteena on liikennekäyttöön tarkoitetun biokaasun tuotanto. Selvityksen tavoitteena on löytää malli, jolla saadaan synnytettyä Lappitason biokaasun tuotantoverkosto sekä liikennepolttoaineiden jakeluverkosto.

Ensimmäisessä vaiheessa lähdemme kartoittamaan tiloja, joilla on halua lähteä mukaan tähän verkostoon. Toteutamme tämän kartoituskierroksen Neuvo2020 –rahoituksella, jossa halukkaat tilat tilaavat palvelun suoraan harri.salow@proagria.fi / 040 553 0817. Energiakartoituksessa käydään läpi tilan energiasuunnitelma ja mahdollisuuden kaasuntuotantoon.

Toisessa vaiheessa, kun sekä tilojen halukkuus että kyvyt toteutukseen on selvitetty, käymme neuvottelut laitetoimittajien kanssa suuremman kokonaisuuden toimituksesta sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jakeluverkoston rakentamiseksi.

Kolmas vaihe on, että haemme suunnitellulle investoinnille erilaisia rahoitusratkaisuja niin kansallisen kuin suoraan EU-tasoisten instrumenttien kautta. Tähän vaiheeseen liittyy tiiviisti myös kokonaisuuden liiketoiminallinen mallinnus. Tavoitteemme on, että löydämme rahoitusratkaisun, jossa yksittäisen tilan näkökulmasta pääomien sitoutuminen on vähäistä, mutta jossa tuotetulle kaasulle on jo olemassa markkinat joko ulkopuolisen toimijan tai yhdessä omistetun yhtiön kautta.

Asetamme tämän selvitystyön osalta itsellemme haasteellisen aikataulun, ja pyrimme siihen, että vuoden 2019 lopussa meillä olisi tämän kokonaisuuden osalta selvyys siitä, miten toteutusvaihetta lähdetään viemään läpi. Pyrimme nyt hakemaan niitä tiloja, joilla on tosiasiallista kiinnostusta lähteä kaasuenergiantuotantoon liikennepolttoaineeksi. Tässä vaiheessa tilalliset eivät kuitenkaan sitoudu mihinkään muuhun kuin ettähe ovat mukana selvitysprosessissa.

Lisätiedot:

Johannes Vallivaara
toimitusjohtaja
ProAgria Lappi                                                            

Harri Salow
energia-asiantuntija
ProAgria Lappi

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut